Manipura.cz - B&B media - Webdesign | Marketing | Grafika |

Spolupráce

Manipura.cz


Project Description

Pro portál Manipura.cz  jsme tvořili kompletní webové stránky zabývající se prodejem 100% přírodních olejů. Vzhled byl zvolen tak, aby co nejvíce korespondoval s přírodou.

Zároveň jsme tvořili i marketingový plán pro propagaci webových stránek.

Free WordPress Themes